932 013 513
  • Your Title Goes Here 50% 50%
  • Peix, peixet La línia tan fineta entre allò que està bé, i allò que està inoblidablement irressistible...🤤 #dilluns #peixet #delicies #moments #summer #femestiu #romarestaurant #tapetes #menus #caterings #km0 #productedeproximitat #laromarestaurant #barcelonarestaurants% La línia tan fineta entre allò que està bé, i allò que està inoblidablement irressistible...🤤 #dilluns #peixet #delicies #moments #summer #femestiu #romarestaurant #tapetes #menus #caterings #km0 #productedeproximitat #laromarestaurant #barcelonarestaurants%